Dotační poradenství

Poskytujeme komplexní služby a poradenství pro získání dotačních prostředků z fondů EU, národních i krajských zdrojů pro podnikatelské subjekty, obce, města, spolky a nestátní neziskové organizace.

Zajišťujeme komplexní poradenský servis při zpracovávání žádostí o finanční podporu na investiční i neinvestiční projektové záměry pro klienty lokalizované zejména v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji.

Kvalitní dotační poradenství a služby jsou realizovány ve všech fázích projektu

 

Přípravná fáze projektu:

 

Realizační fáze projektu:

 

Fáze udržitelnosti projektu:

 

Investiční a neinvestiční projektové záměry a jejich podpora ve formě dotací pro podnikatelské subjekty:

 

Investiční a neinvestiční projektové záměry a jejich podpora ve formě dotací pro municipality jsou realizovány zejména formou technického zhodnocení, oprav či novou výstavbou majetku: