Dotační reference

Společnost GRANTECH s.r.o. byla založena 5.12.2005 a hlavním předmětem podnikání společnosti je od počátku existence firmy činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců a to zejména v oblasti dotačního poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence. Společník a jednatel firmy Ing. Miroslav Kabelka zahájil své podnikání již v roce 1991 jako fyzická osoba se zaměřením na vedení účetnictví. Dotační poradenství a s tím související služby byly zahájeny kapacitně až v roce 2003, kdy v České republice bylo zahájeno čerpání dotačních prostředků z tzv. předvstupních fondů.

Dotační reference zahrnují společně úspěšné realizace projektů Ing. Miroslava Kabelky a společnosti GRANTECH s.r.o. v letech 2003 – 1014

Podnikatelské subjekty
Investiční projekty ve výši 1.614.820.240,- Kč
Proplacené dotace ve výši 739.638.902,- Kč

Obce, města a ostatní subjekty
Investiční projekty ve výši 1.532.399.128,- Kč
Proplacené dotace ve výši 1.064.822.694,- Kč

Dotační reference společnosti GRANTECH s.r.o. v letech 2015 – 2020 se připravují