Vedení účetnictví

Poskytujeme komplexní služby a poradenství v oblasti vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a v oblasti vedení daňové evidence dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Našimi klienty jsou fyzické osoby podnikající, právnické osoby a spolky, pro které zajišťujeme také zpracování přehledů a výkazů pro státní orgány nebo třetí osoby, ekonomické, účetní a organizační poradenství spojené s podnikatelskými aktivitami klientů.

 

Vedení účetnictví zahrnuje:

 

Vedení daňové evidence zahrnuje: